Skip to main content

GDPR-/Sekretesspolicy för Buzia

 

Vi på Buzia värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Nedan följer vår sekretesspolicy som beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och hur vi skyddar dina uppgifter när du använder vår e-handelsplattform som bygger på WooCommerce.

 1. Insamling av personuppgifter 1.1 Vi kan samla in olika typer av personuppgifter när du använder vår webbplats och genomför köp via vår e-handelsplattform. Det kan inkludera följande typer av uppgifter:
  • Namn, faktureringsadress och leveransadress
  • Kontaktdetaljer, inklusive e-postadress och telefonnummer
  • Betalningsinformation, såsom kreditkortsnummer eller annan betalningsmetod
  • Orderhistorik och köpuppgifter
 2. Användning av personuppgifter 2.1 Vi använder dina personuppgifter för att hantera och behandla dina beställningar, tillhandahålla kundsupport, skicka viktig information relaterad till dina köp och kommunicera med dig angående vår e-handelsplattform och erbjudanden. 2.2 Vi kan använda dina uppgifter för att förbättra vår e-handelsplattform, anpassa din användarupplevelse och analysera köpvanor och preferenser för att kunna erbjuda relevanta erbjudanden och marknadsföringskommunikation. 2.3 Vi kan också använda anonymiserade och aggregerade uppgifter för statistiska ändamål och rapportering.
 3. Delning av personuppgifter 3.1 Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer som behöver behandla dina uppgifter för att möjliggöra beställningshantering, betalningshantering, frakt och leverans av produkter. 3.2 Vi kan också dela dina personuppgifter med myndigheter eller lagliga instanser om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet. 3.3 Vi säljer inte, hyr ut eller överför dina personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.
 4. Säkerhet för personuppgifter 4.1 Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, missbruk, ändring eller radering. 4.2 Vi använder säkra kommunikationsprotokoll (SSL/TLS) för att kryptera och skydda överföringen av känsliga uppgifter, såsom betalningsinformation. 4.3 Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till auktoriserad personal och tredjepartsleverantörer som behöver känna till dina uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter.
 5. Dina rättigheter 5.1 Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan också begära radering av dina uppgifter, begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen. 5.2 Om du har gett ditt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 5.3 Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via [ange kontaktinformation].
 6. Lagringsperiod 6.1 Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna sekretesspolicy, om inte längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag.
 7. Ändringar i sekretesspolicyn 7.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft från och med publiceringsdatumet.

Om du har några frågor eller funderingar angående vår sekretesspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, var god kontakta oss via info@buzia.se